Przejdź do treści

Materace Diamado

Polityka prywatności & cookies

Chcemy, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy Ci naszą Politykę prywatności i zaufania.

§1  Gromadzenie danych w witrynie

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

– ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
– system rejestracji użytkowników,
– stosowanie wytycznych ASME w odniesieniu do treści i sekcji reklamowych,
– ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
– prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Dostęp do możliwości i usług w witrynie jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem. Użytkownik może też uzyskać status osoby zalogowanej, czyli mającej dostęp do dodatkowych treści.
Jeśli chcesz tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały – możesz pozostawać anonimowym gościem.
Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy celom witryny, ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie.
Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe.
Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w witrynie wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.
Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

– jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny,
– po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, gdy Wydawca przekaże pieczę nad tą witryną innemu podmiotowi, np. firmie hostingowej, pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni naszą Politykę prywatności.

§2 Rejestracja, logowanie się

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza tę witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.
Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest Twoją dobrowolną decyzją, umożliwiającą Ci pełniejsze korzystanie z witryny. Podczas rejestracji prosimy jedynie o niezbędne informacje, jak na przykład:

– nazwę / login,
– imię i nazwisko, dane adresowe,
– wnioskowany rodzaj konta,
– adres poczty elektronicznej.

Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w witrynie: nie otrzymasz hasła dostępowego, a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w witrynie.
Formularz rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, których – rejestrując się – nie musisz nam udostępnić.
Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:

– loginu
– hasła dostępowego.

Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.

§3 Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych
Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam – po zalogowaniu się, a następnie wybraniu z menu użytkownika odpowiedniego odsyłacza (’Profil’ / 'Moje konto’).
Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem witryny i poinformować go o swej decyzji.
 
§4 GIODO
Administrator serwisu zarejestrował bazę danych w centralnej ewidencji baz danych, prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 
§5 Reklama – stosowanie się do wytycznych ASME
W witrynie mogą być zamieszczane materiały reklamowe, zarówno własne, jak i innych firm czy instytucji.
Kierujemy się wytycznymi ASME. Treści redakcyjne w jasny sposób oddzielamy od reklamowych – za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania.
W przypadku specjalnych sekcji reklamowych („advertorials”) lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także „advertoriale”, mogą zostać pomylone z treściami redakcyjnymi, sekcje te mają umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje „reklama” o co najmniej tej samej wadze i/lub znaczeniu co normalny tytuł główny treści redakcyjnych.
 
§6 Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą
Nie przesyłamy zarejestrowanym użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. „nieoczekiwanych wiadomości”. Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w witrynie są:
 
– potwierdzenie o rejestracji,
– informacje związane z realizacją procesu zakupu,
– promocje związane z ofertą witryny,
– inne wiadomości systemowe i/lub informacyjne i/lub organizacyjne serwisu i/lub nowości w witrynie.
 
§7 Zastrzeżenia – BEZ GWARANCJI!
Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w niniejszej Polityce prywatności i zaufania, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.
Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie – poza danymi kontaktowymi, udostępnianymi przez użytkowników innym użytkownikom – są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny.
Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny ogłoszeń, informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności.
Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić.
 
§8 Rejestracja, logowanie się
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania.
Zarówno nas – Wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności.
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu.
 
§9 Używanie „cookies” (ciasteczek)

Z witryny wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane „cookies” („ciasteczka”). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych.
Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi cookies. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji witryny, niemniej jednak może wywoływać wrażenie uciążliwości w zakresie dostępu do usług (np. konieczność ciągłego logowania). Szczegółowa polityka w zakresie cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator platformy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić ich wykorzystywanie.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 7. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 8. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją danej przeglądarki. Udostępniamy bezpośrednie linki do kilku najpopularniejszych z nich:
  – Edge
  – Internet Explorer
  – Chrome
  – Safari
  – Firefox
  – Opera
  – Android
  – Safari (iOS)
  – Windows Phone
  – Blackberry